Seminar „Planiranje komunikacijskih kampanja i lobiranje“ kojeg organizira ReSPA bit će održan u periodu od 31. maja do 04. juna u Skopju.

Predavači će biti komunikacijski stručnjaci iz Holandije i Belgije čiji će pristup biti interaktivan i uključivat će različite oblike diskusija, simulacijskih vježbi kao i kreiranje prostora za razmjenu mišljenja.

Praktični dio seminara uključit će izradu i plasman saopćenja za javnost, planiranje i organizaciju konferencije za novinare, voođenje intervjua, planiranje kampanja te lobiranje.

Sve vježbe za cilj imaju da učesnicima osiguraju komunikacijske i lobističke vještine kako bi u budućnosti bili u mogućnosti prevazći sve zahtjevnije evropske komunikacijske izazove.  

Seminar je namijenjen uposlenicima javnog ali i nevladinog sektora koji se bave komunikacijskim pitanjima i na seminaru će učestvovati 21 učesnik iz regije, među kojima i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.