Seminar “Lisabonski ugovor”

20/05/2010

Direkcija za evropske integracije u okviru saradnje sa Institutom za javnu administraciju (EIPA) iz Luxemburga i uz finansijsku pomoć Vlade Luxemburga organizira dva jednodnevna seminara na temu Lisbonski ugovor. Seminari će biti održani 20. i 21. maja 2010. godine u Sarajevu i dat će širi uvid u proces donošenja Ugovora, ukazati na promjene nastale nakon […]

Nastaviti reforme ka smanjenju javne potrošnje

20/05/2010

Reforme u pravcu smanjenja javne potrošnje moraju biti nastavljene – potrebno je što je prije moguće potpisati pismo namjere sa Međunarodnim monetarnom fondom i nastaviti stendbaj-aranžman, kako bi bio zadržan kredibilitet BiH i ovog aranžmana, jedan od zaključaka  Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost BiH, koji je u Sarajevu održao prvu sjednicu. "Kada je riječ o […]

Uspješna saradnja na razvoju lokalne samouprave

20/05/2010

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske /RS/ i Razvojni program Ujedinjenih nacija /UNDP/ uspješno sarađuju na nizu projekata čiji je cilj unapređenje razvoja jedinica lokalne samouprave – zaključili su na jučerašnjem sastanku ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac i rezidentni koordinator UNDP-a Jurij Afaniasijev. Tokom sastanka istaknut je značaj projekta obuke zaposlenih […]

Približavanje standardima EU

20/05/2010

 Dalja reforma i konsolidacija u oblasti osiguranja i približavanje standardima zemalja članica EU ciljevi su tvining projekta “Podrška EU za izgradnju održivih kapaciteta Agencije za osiguranje u BiH i agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH /FBiH/ i Republike Srpske /RS/” koji je predstavljen jučer u Sarajevu. Direktor Agencije za osiguranje u BiH Samir Omerhodžić rekao […]

Administracija “guta” rumunski budžet

19/05/2010

Spor, prevelik i preskup – takav je administrativni aparat i u Rumuniji gdje je situacija gotovo groteskna. Ta država ima 1.300.000 državnih službenika – samo njihove plate „gutaju“ više od četvrtine državnog budžeta. Ali, ubuduće će učitelji, mašinovođe i policajci morati da malo jače stegnu kaiš. Kao hladan tuš su na njih djelovale reči predsjednika […]

eUprava – put do uspjeha preći malim koracima

19/05/2010

U mnogim zemljama budžetski planovi djeluju protiv efikasne eUprave jer troškovi za informaciono-komunikacione tehnologije nisu priznati kao ulaganje, jedna je od poruka petodnevnog seminara o temi „eUprava: Upravljanje promjenama, projekt menadžment i reinženjering poslovnih procesa” održane za državne službenike od 10. do 14. maja u Sarajevu. Takođe, troškovi razvoja, provedbe i održavanje sistema IKT-a često […]

Drugi broj biltena Vijeća ministara

18/05/2010

Uspostava mreže info polica naziv je projekta čiji je cilj bio uspostavljanje prakse redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog štampanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH. Projekat Ureda koordinatora za reformu javne uprave završen je u februaru 2010. godine, a rezultat projekta je […]

Vrijednim službenicima i 13. plata

18/05/2010

Nezavisne novine: Zaposleni u institucijama BiH koji budu imali veći obim posla, a njihovi rukovodioci ocijene da su se posebno zalagali, godišnje će moći da zarade najmanje još jednu platu. Ovo je slobodan prevod Odluke Savjeta ministara BiH o kriterijumima za dodjelu novčane nagrade zaposlenima u bh. institucijama. U Ministarstvu finansija i trezora BiH, na […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts