Direkcija za evropske integracije u okviru saradnje sa Institutom za javnu administraciju (EIPA) iz Luxemburga i uz finansijsku pomoć Vlade Luxemburga organizira dva jednodnevna seminara na temu Lisbonski ugovor.

Seminari će biti održani 20. i 21. maja 2010. godine u Sarajevu i dat će širi uvid u proces donošenja Ugovora, ukazati na promjene nastale nakon njegovog donošenja (institucionalno uređenje i sistem donošenja odluka unutar EU). Fokus seminara bit će i na pitanjima slobode, sigurnosti pravosuđa, vanjskih poslova EU te perspektivama koje donosi Lisabonski ugovor.

Seminari su namijenjeni državnim službenicima koji su nadležni za proces evropskih integracija, kao i zaposlenim službenicima zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih institucija BiH i entiteta. Više informacija možete dobiti ovdje.