Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske /RS/ i Razvojni program Ujedinjenih nacija /UNDP/ uspješno sarađuju na nizu projekata čiji je cilj unapređenje razvoja jedinica lokalne samouprave – zaključili su na jučerašnjem sastanku ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac i rezidentni koordinator UNDP-a Jurij Afaniasijev.

Tokom sastanka istaknut je značaj projekta obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, čija će primjena značajno unaprijediti kvalitet i dostupnost u pružanju javnih usluga građanima – saopšteno je Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

Kao značajno je ocijenjeno i provođenje projekta integrisanog lokalnog razvoja koji afirmiše standardizovani pristup strateškom planiranju u jedinicama lokalne samouprave, a čiji je rezultat i izrada Metodologije za integrisano planiranje lokalnim razvojem.

UNDP u RS provodi i treću fazu projekta oporavka regiona Srebrenice, koji je veoma značajan za razvoj opština Srebrenica, Bratunac i Milići.

Tokom sastanka istaknut je i značaj unapređenja saradnje i aktivnija uloga ovog ministarstva u kandidovanju projekata koji će doprinijeti razvoju jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, prenosi portal capital.ba