Reforme u pravcu smanjenja javne potrošnje moraju biti nastavljene – potrebno je što je prije moguće potpisati pismo namjere sa Međunarodnim monetarnom fondom i nastaviti stendbaj-aranžman, kako bi bio zadržan kredibilitet BiH i ovog aranžmana, jedan od zaključaka  Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost BiH, koji je u Sarajevu održao prvu sjednicu.

"Kada je riječ o fiskalnoj politici u BiH izuzetno je važno da budžeti za narednu godinu budu isplanirani realno i na vrijeme, kako bi fiskalna pozicija vlasti bila zadržana na planiranom nivou i budžetski korisnici mogli imati normalno servisiranje", saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Jedan od zaključaka je da finansijski sektor u BiH i dalje pokazuje znakove stabilnosti, iako je u prvom kvartalu ove godine prisutan rast nekvalitetnih kredita, te problemi s profitabilnošću kod određenog broja komercijalnih banaka, što može pojačati rizike u bankarskom sektoru.

Iz Centralne banke BiH saopšteno je da su preliminarni testovi na stres pokazali da banke zadovoljavaju propisani nivo kapitalizacije, te da bi u slučaju daljeg pogoršanja ekonomske situacije neke banke trebale dodatni kapital.

Sjednicom je predsjedavao guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

Stalni komitet za finansijsku stabilnost BiH čine guverner Centralne banke BiH, ministri finansija u BiH, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te direktori entitetskih agencija za bankarstvo i direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, objavljeno je na portalu biznis.ba