Efekte  uspostavljanja Centralne baze za matične knjige, na čemu aktivno radi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, zajedno sa IT timom Vlade Republike Srpske i Agencijom za informaciono društvo, građani mogu očekivati već do kraja godine.

Naime, Zakonom o matičnim knjigama  predviđeno je da se drugi primjerak matičnih knjiga vodi u elektronskom obliku, a rok za realizaciju ove obaveze i uspostavljanje Centralnog sistema za elektronsku obradu podataka i čuvanje drugog primjerka matičnih knjiga je 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralna baza za matične kljige obezbijediće  sigurnost, integritet i zaštitu matičnih dokumenata građana, smanjiti mogućnost zloupotreba, uprostiti procedure, odnosno smanjiti čekanje građana pred šalterima.

Uvezivanjem matičnih ureda u Republici Srpskoj i uvođenjem centralne baze i vođenja  elektonskog primjerka matičnih knjiga, građanima će biti omogućeno da izvode iz matičnih knjiga dobiju u bilo kom matičnom uredu, nezavisno od toga gdje su upisani u matičnu knjigu.

Organi koji vode postupak po zahtjevu građana će biti u mogućnosti da sami provjere podatke u centralnom sistemu, umjesto da traže od stranaka potrebne dokumente kojima se te činjenice dokazuju, kao što su izvod iz matičnih knjiga, uvjerenje o državljanstvu i slično, a građani će biti u mogućnosti da preuzmu matične dokumente u bilo kojoj matičnoj službi u Republici Srpskoj.

Realizacijom ovog projekta biće stvorene pretpostavke za otvaranje novih servisa za građane u smislu da se izvodi iz matičnih knjiga  naručuju  elektronskim putem, te uspostavljanje prvog koraka do stvaranja pretpostavki za Registar građana, što je osnov razvoja e-uprave.