Harmonizacija zakona o slobodnom pristupu informacijama na nivou entiteta sa zakonskim rješenjima na državnom nivou jedan je od osnovnih uvjeta za poboljšanje sistema slobodnog pristupa informacijama u BiH. Na ovo je danas ukazao Transparency International BiH (TI), koji je u Sarajevu organizirao radionicu o slobodi pristupa informacijama, na kojoj su učesnicima predstavljene preporuke za poboljšanje zakonskih rješenja i sistema pristupa informacijama.

Usklađivanje entitetskih s državnim zakonom u smislu uvođenja prekršajnih sankcija prema institucijama i javnim zvaničnicima koji u skladu sa zakonskim odredbama ne odgovaraju na dostavljene zahtjeve za pristup informacijama, osnovna je preporuka koja će biti je predstavljena na skupu.

Izvršni direktor TIBiH Srđan Blagovčanin istaknuo je da je u BiH pristup podacima još daleko od onoga što predviđa zakon.

Poseban problem je pristup 'osjetljivim informacijama', iza čega se obično krije korupcija, kao što je pristup informacijama o privatizacijskim ugovorima, poslovanju javnih preduzeća, izdavanju koncesija.

"Na državnom nivou smo imali iskorak kada je u pitanju usvajanje kaznenih odredbi za nepoštivanje zakona, ali to još nije provedeno u praksi. Sada je i na entitetima da učine sličan iskorak, jer je to jedini način da unaprijedimo sistem", ocijenio je Blagovčanin.

Koordinatorica projekta TIBiH Nina Stevanović ukazala je na još neke od problema u vezi sa zakonodavstvom u ovoj oblasti. Navela je potrebu otklanjanja problema sa zakonom u RS-u, koji ne predviđa donošenje rješenja po zahtjevu čime onemogućava korisniku da stupi u žalbeni proces.

Također, nužno je uskladiti zakone o tajnim podacima, zaštiti ličnih podataka, poreznoj upravi i još 20-ak drugih zakona sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama BiH.

Učesnici su apelirali i na potrebu da se osiguraju da su dokumenti od javnog interesa kreirani i čuvani na način koji omogućava lakši pristup, a jedna od preporuka je i imenovanje službenika za informiranje kojih mnoge institucije nemaju.

"Problem u sistemu slobodnog pristupa informacijama u BiH je slaba primjena zakonskih odredbi, ali i volja institucija da se oni provedu. Institucije malo pažnje posvećuju komunikaciji s građanima, osim kada se to od njih zahtijeva i kada ih na to natjera cijeli postupak", upozorila je Stevanović.

Radionica o slobodi pristupa informacijama je organizirana u saradnji s drugim nevladinim organizacijama u okviru regionalnog projekta "Turn on the light".

Cilj projekta je unapređenje mogućnosti za borbu protiv korupcije u tri zemlje regiona – Crnoj Gori, Hrvatskoj i BiH kroz poboljšanje transparentnosti djelovanja državnih institucija i mehanizama za pristup informacijama u svakoj od zemalja pojedinačno, objavljeno je na portalu svevijesti.ba