Sastanak predstavnika mreže za reformu javne uprave održan je 17. i 18. septembra ove godine u Igalu.  

Na sastanku je razgovarano o ključnom strateškom i programskom okviru za razvoj Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA-e) – „Okvir strategije ReSPA-e 2016-2020“, drugim programskim dokumentima, grantu Evropske komsije za ReSPA 2016-2017 i nacrtu Programa rada za  period 2016-2017.

Kako bi se obezbijedile sinergije između tijela ReSPA-e i kako bi se unaprijedile rasprave o strateškim i programskim dokumentima ReSPA-e, četvrti sastanak ReSPA-ine mreže RJU je organizovan uporedo sa sastankom ReSPA-inog  Programskog komiteta evropskih integracija (EUI PC). Dodatno sastanak mreže RJU  je bio  posvećen izvještavanju o radu ReSPA- inih radnih grupa, njihovim aktivnostima i postignućima u periodu maj – septembar 2015. godine i planiranim aktivnostima predviđenim do kraja 2015. godine.  

Mreža  za reformu javne uprave (RJU) okuplja više rukovodioce za RJU u  zemljama Zapadnog Balkana i predstavnike rukovodstva srednjeg nivoa uključene u različite specifične segmente procesa razvoja i provedbe strategija RJU. Mreža RJU je prepoznata kao poseban forum za razmjenu znanja i iskustva među članovima ReSPA-e u oblasti RJU. Ova mreža je ustanovljena  u okviru RESPA u  junu 2014   i  prethodno je održala tri sastanka.

Sastanku su prisustvovali dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave sa svojim saradnicima,  Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave Republike Srpske i Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave Federacije BiH.