Konferencijom o transparentnosti u javnoj upravi jučer je u Sarajevu obilježen Međunarodni dan prava javnosti da zna.

Konferenciju su organizirali članovi međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem (predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH), te Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Transparency International BiH.

U obraćanju medijima, koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan naglasio je je da je reforma javne uprave koju provode institucije uprave u BiH jedan od preduvjeta za uspješnu integraciju zemlje u Evropsku uniju.

„Implementacijom strateških dokumenata nastoji se omogućiti efikasno provođenje zakona i stvoriti profesionalna javna uprava jer samo takva javna uprava može biti pokretač kontinuiranog i održivog društvenog i ekonomskog razvoja“, kazao je Ćuzulan.

Naglasio je da je zajedničko opredjeljenje institucija uključenih u ovaj program doprinijeti većoj djelotvornosti, efikasnosti i transparentnosti te podržati proces integracije BiH u EU, dodajući da građani imaju pravo znati kako se u njihovo ime odlučuje i kakve su posljedice tih odluka.  

„Samo u dobroj upravi građani su informisani, razumiju svoja prava i obaveze i uključeni su u proces donošenja odluka, a vlade su odgovornije na način da bolje ispunjavaju potrebe građana“. Cjelokupan govor koordinatora za reformu javne uprave pogledajte ovdje.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Husein Nanić je kazao da je transparentnost, odnosno pravo javnosti da ima informaciju o aktivnostima institucije, u osnovi njihovih obaveza jer oni koji traže informacije od Agencije su studenti, njihovi roditelji, šira društvena zajednica, akademska zajednica i predstavnici privrede.

V.d. izvršne direktorice Transparency Internationala BiH Lejla Ibranović naglasila je da TIBiH godinama provodi istraživanje da bi utvrdio stepen primjene zakona o slobodi pristupa informacijama, te da se 15-ak godina od postojanja tog zakona može konstatirati da je primjena ovog zakona i dalje na nezadovoljavajućem nivou te da postoje suštinski nedostaci na zakonskom nivou koje je potrebno što prije adresirati.

Rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH Reinhard Lüke naglasio je da ovaj program ima za cilj podršku implementaciji reforme javne uprave kroz rad na pet tematskih oblasti: planiranje i koordiniranje reforme javne uprave, upravljanje ljudskim resursima, javne nabavke i e-upravljanje i upravljanje komunikacijama i znanjem.

„Najveći fokus u oblasti upravljanja komunikacijama i znanjem je na unapređenju strateških komunikacija vladinih tijela na način koji institucijama omogućava da pružaju bolje usluge građanima i firmama i kroz jačanje građanskog učešća i dijaloga“, kazao je Lüke, dodajući da samo transparentna uprava služi svojoj svrsi.

U okviru okruglog stola predstavljena je inicijativa javnih institucija za unapređenjem transparentnosti, Politika proaktivne transparentnosti i definirani standardi informacija za objavu te je razgovarano o iskustvima javne uprave dosad i planovima za skoriju budućnost. Institucije su zajedno s organizacijama civilnog društva, Transparency International (TI BiH), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokument kojim se definiraju standardi za proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja na web stranicama institucija. 

U okviru održane panel diskusije“Znate li da imate pravo da znate?”, u organizaciji TI BiH, otvoren je dijalog o transparentnosti i inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, sa posebnim fokusom na dosadašnje izazove u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.