Sastanak Nadzornog tima za oblast E-Uprava bit će održan 17. jula u 13.30 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:

1.Usvajanje dnevnog reda,

2.Izbor predsjedavajućeg nadzornog tima,

3.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastana Nadzornog tima (održanog 17.04.2012.godine u Sarajevu),

4.Pregled i razmatranje prvog periodičnog izvještaja u vezi sa projektom „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“,

5.Informacija o projektu „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa“ iz reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika,

6.Diskusija i identifikacija novih projektnih ideja za reformsku oblast E-Uprava

7.Plan sastanaka Nadzornog tima do kraja 2012. godine,

8.Razno.

Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje.