Grčki ambasador u Bosni i Hercegovini Karolos Gadis danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i razgovarao sa državnom koordinatoricom za RJU Semihom Borovac.

Koordinatorica Borovac ukratko je upoznala ambasadora Gadisa sa procesom reforme javne uprave u našoj zemlji.

„Ovaj Ured nije zasebna institucija, nego radimo pri kabinetu Vijeća ministara BiH. Osnovna uloga Ureda je koordinacija reforme javne uprave. Svaki od četiri nivoa vlasti, državni, dva entitetska i Brčko distrikt, imalio su pravo da samostalno rade na reformi i Ured se u svemu tome pojavio kao jedan glas koji koordinira taj proces. Naša uloga je osiguravanje da se Strategija RJU i Akcioni plan 1 koji je iz nje proizašao, provode istovremeno i na jednak način u cijeloj BiH“, rekla je između ostalog Borovac.

Koordinatorica je ambasadoru govorila i o Fondu za reformu javne uprave, te je naglasila da novac u Fond ulažu Švedska, Velika Britanija, Holandija, Delegacija Evropske unije, a u novije vrijme i Norveška.

„U Fondu ima 5,5 miliona eura i sav taj novac raspoređen je na projekte. Od 16 projekata, dosad ih je ralizovano osam, a ostali su u fazi realizacije. Do 2014. godine je osigurano još šest miliona eura, a za taj iznos ide priprema 17 novih projekata“, objasnila je Borovac.

Ambasador Gadis je pozdravio napore Ureda da se na što bolji način provede proces reforme u BiH te spomenuo mogućnost organiziranja posjete Atini kako bi se predstavnici Ureda upoznali s načinom provođenja reformskih procesa u Grčkoj.