Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

 

za poziciju

 

Viši stručni saradnik za finansije

Tekst oglasa možete pronaći u našoj kategoriji Konkursi i oglasi, ili na web stranici Agencije za državnu službu BiH.