На основу чл. 19. став 4. и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста државног службеника

у Канцеларији координатора за реформу јавне управе 

 

за позицију 

 

Виши стручни сарадник за финансије

 

Текст огласа можете пронаћи у нашој категорији Конкурси и огласи , или на wеб страници Агенције за државну службу БиХ .