rsz_oooooo

Kanadski premijer Justin Trudeau jučer je i zvanično otvorio šesti Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) koji se održava od 29-31. maja u Ottawi.

Skoro stotinu zemalja poslalo je svoje predstavnike iz vlada i civilnog društva da raspravljaju o akcijama koje će doprinijeti većoj demokratizaciji društva na globalnom nivou. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, zajedno sa kolegama iz Ministarstva pravde BiH , Goranom Kučerom i Nedžadom Salmanom, prisustvuju ovom događaju.

“Samit za BiH ima poseban značaj jer je juče na sastanku Upravnog odbora OGP konstatovano da je Savjet ministara BiH usvojio Akcioni plan za OGP čime je BiH vraćena u aktivne članice ove Inicijative. UO Inicijative je u decembru prošle godine BiH proglasio neaktivnom članicom jer od 2014, kada je postala punopravna članica, nije podnijela nijedan Akcioni plan”, izjavio je Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća za implementaciju OGP u BiH.

On je istakao konstataciju kanadskog premijera da Globalni samit dolazi u posebno kompleksnom trenutu kada više od polovine članica OGP, kako se to navodi u Globalnom izvještaju, ima probleme u vezi ostvarivanja građanskih prava.

“Sjajno je vidjeti ovoliki broj reformatora na jednom mjestu koji zajedno, kao predstavnici vlada i civilnog društva, rade na jačanju demokratije i vraćanju povjerenja građana, jer danas političke elite koje su se odvojile od običnog čovjeka imaju odgovornost za retrogradne procese koje su sve prisutniji u našim društvima. Zato je potrebna politika zasnovana na dokazima, a ne na populističkoj retorici,” rekao  je Ćuzulan.

Izvršni direktor OGP Sanjay Pradhan nada se da će Samit ponuditi rješenja o novim vladinim pristupima koji će doprinijeti demokratizaciji društva. On je ocijenio da je u porastu trend da vlade ograničavaju građanski prostor te da se mora zaustaviti trend širenja dezinformacija i kršenje prava na privatnost.

Učesnicima se obratila i kanadska ministrica inovacija Joyce Murray i, između ostalog, kazala da je otvorena vlada  u osnovi sredstvo za izgradnju povjerenja u institucije kroz otvoreni dijalog sa informisanom javnošću i sa uključivanjem građana.

U naredna dva dana učesnici će dijeliti ideje i rješenja u vezi digitalizacije društva, rodne ravnopravnosti, otvorenih podataka i drugih izazova koji su bitni za OGP.