rsz_logo-ureda1

 

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak21.05.2019. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6. u 12 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Razmjena informacija o statusu usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i dogovor o narednim koracima
  2. Diskusija o dostavljenim komentarima na nacrt Analize funkcioniranja PAR fonda i dogovor o narednim aktivnostima na finalizaciji Analize i nastavku rada PAR fonda
  3. Razmjena informacija o preporukama proisteklim iz dijaloga sa Evropskom komisijom
  4. Razno

Također, planirano je da na ovom sastanku, u skladu sa predloženim dnevnim redom, učestvuju i predstavnici donatora PAR fonda, predstavnici Delegacije EU u BiH, kao i predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH.