rsz_logo-ureda1

 

Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u ponedjeljak, 20.05.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78000 Banja Luka.

Predloženi dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 07.02.2019. godine,
  3. Informisanje o toku i aktivnostima projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“, uz učešće predstavnika implementatora (InfoDom d.o.o. Sarajevo i Lanaco d.o.o. Banjaluka),
  4. Razmatranje aktivnosti po preporukama Posebne grupe za reformu javne uprave,
  5. Razno
  •            Informisanje o aktivnostima ReSPA-e,
  •            Informisanje o statusu ostalih projekata u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima.