U Splitu se danas i sutra, pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, održava simpozij „Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“.

Prvog dana simpozija  fokus je bio na prilagodbi francuske i hrvatske javne uprave evropskoj javnoj upravi, odnosno potrebi europizacije javne uprave. U tom kontekstu naglašen je značaj i afirmacija upravne znanosti zbog njenog značaja za život i potrebe svakog čovjeka i građanina za njenim uslugama.

Posebno su naglašeni veliki i brojni izazovi koji stoje pred državama u tranziciji na putu ka usvajanju evropskih pravnih standarda i potpune harmonizacije sa evropskim pravnim područjem.Zatim je aktuelizirana savremena tendencija uspostave evropskog sistema javne uprave u kojoj postoji racionalna, kompetentna i stalno educirana te učinkovita javna uprava.

Iznijeti su modeli francuskog prilagođavanja evropskom upravnom pravu gdje je naglašena potrebe edukacije državnih službenika ali i sudija koji vode upravne sporove pa je zaključeno da samo educirani i stručni ljudi mogu biti kompetentni, a to znači samo takvi ljudi mogu kvalitetno primjenjivati ustave i zakone u stvarnosti prema građanima i drugim subjektima.

U toku simpozija zamjenik državnog koordinatora je razgovarao i sa novim ministrom uprave u Vladi Republike Hrvatske Ivanom Malenicom o aktuelnom stanju procesa reforme  javne uprave, te je  dogovoren nastavak saradnje.

Organizatori skupa, pored Pravnog fakulteta u Splitu su: Univerzitet Pantheon Assas Pariz, Univerzitet u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske te Centar za evropsku dokumentaciju i istraživanje Split.