У Сплиту се данас и сутра, под покровитељством Министарства управе и Министарства правосуђа Републике Хрватске, одржава симпозијум „Хрватско-француски управноправни дани“.

Првог дана симпозијума фокус је био на прилагодби француске и хрватске јавне управе европској јавној управи, односно потреби еуропизације јавне управе. У том контексту наглашен је значај и афирмација управне науке због њеног значаја за живот и потребе сваког човјека и грађанина за њеним услугама.

Посебно су наглашени велики и бројни изазови који стоје пред државама у транзицији на путу ка усвајању европских правних стандарда и потпуне хармонизације са европским правним подручјем. Затим је актуелизована савремена тенденција успоставе европског система јавне управе у којој постоји рационална, компетентна и стално едукована те учинковита јавна управа.

Изнијети су модели француског прилагођавања европском управном праву гдје је наглашена потребе едукације државних службеника али и судија који воде управне спорове па је закључено да само едуковани и стручни људи могу бити компетентни, а то значи само такви људи могу квалитетно примјењивати уставе и законе у стварности према грађанима и другим субјектима.

У току симпозијума замјеник државног координатора је разговарао и са новим министром управе у Влади Републике Хрватске Иваном Маленицом о актуелном стању процеса реформе јавне управе, те је договорен наставак сарадње.

Организатори скупа, поред Правног факултета у Сплиту су: Универзитет Pantheon Assas Pariz, Универзитет у Сплиту, Државни савјет Републике Француске, Високи                                                      управни суд Републике Хрватске те Центар за европску документацију и истраживање Сплит.