Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa SIGMA-om, organizuje treći sastanak/ radionicu tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, a na osnovu odluka o imenovanju predstavnika u međuinstitucionalne radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, koje je usvojilo Vijeće Ministara BiH, te Vlade FBiH, RS i BD BiH.

Radionica će se održati u utorak, 24.09.2019. godine, u Sarajevu, u hotelu Holiday, Zmaja od Bosne broj 4, sa početkom u 09:00 h.

Na ovoj radionici planirano je razmatranje pasoša indikatora, te planiranje akcija baziranim na pasošima indikatora.