Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa  informacijama, Transparency International u BiH (TI BiH) organizuje konferenciju pod nazivom „Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona“ koja će se održati 27. septembra 2019. godine u Sarajevu (Hotel Europe, Vladislava Škarića 5), sa početkom u 10:00 časova.

Na konferenciji će biti prezentovano istraživanje Transparency International u BiH (TI BiH) o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i sudska praksa u ovoj oblasti.

TI BiH već godinama testira primjenu zakonskog okvira u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja zahtjevajući informacije iz rada javnih organa, a ove godine će biti prezentovani nalazi iz prethodnih i ovogodišenjeg istraživanja. Pored toga, na panelu će se razgovarati o tome kakav nam Zakon o slobodi pristupa informacijama treba, i koliko je važeći zakon u skladu sa najboljima praksama i međunarodnim standardima. Učešće na panelu uzet će i predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave Vedrana Faladžić.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, javnih preduzeća, međunarodne zajednice u BiH, organizacija civilnog društva i medija.