Danas je u Podgorici održana konferencija “Otvorenost izvrsne i zakonodavne vlasti u regionu i Crnoj Gori: forma bez suštine” na kojoj su organizacije okupljene kroz regionalnu mrežu ACTION SEE predstavile rezultate istraživanja u vezi otvorenosti i transparentnosti izvršne i zakonodavne vlasti u regionu. Istraživanjem su bile obuhvaćene institucije i parlamenti u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

Rezultati istraživanja ukazali su da izvrsne vlasti u regionu ispunjavaju manje od polovine utvrđenih kriterija otvorenosti, odnosno 48,6 posto. Iako ovaj rezultat predstavlja blagi napredak od oko 5 posto u odnosu na predhodno istraživanje, nema mnogo razloga za zadovoljstvo, istakla je Milica Kovačević, predsjednica Centra za demokratsku tranziciju. Ona je navela da organi uprave u regionu u prosjeku ispunjavaju 32,22 % indikatora otvorenosti, ministarstva 50%, a vlade 63,62 %. Neujednačenost je primjećena i unutar samih grupa institucija, što svjedoči o tome da pitanje otvorenosti u načelu zavisi od volje ili zalaganja osobe koja je na čelu te institucije, a ne razvijenih praksi i propisa države.

Na panelu je rezultate istraživanja u BiH predstavila Danira Karović , predstavnica Udruženja građana Zašto ne koja je navela da Vijeće ministara ispunjava oko 65 % indikatora otvorenosti. Ona je pohvalila Ured koordinatora za reformu javne uprave kao jedinu instituciju koja je ispunila preko 80 posto ispunjenosti indikatora otvorenosti.
Na konferenciji je konstatovano da u otvorenosti i transparentnosti institucija prednjače Crna Gora i Sjeverna Makedonija ali i to da se ove zemlje u regiji suočavaju sa problemima u vezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. U dijelu                                                                                                                                                           predviđenom za diskusiju, Vedrana Faladžić viša stručna saradnica za odnose s javnošću predstavila je zajednički rad civilnog                                                                                                                                           društva i institucija na izradi standarda proaktivne transparentnosti te rezultate istraživanja unutar institucija Vijeća ministara                                                                                                                                           BiH o ispunjenu standarda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje.