U Splitu je danas završen dvodnevni simpozij “Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“.

Drugog dana konferencije učesnici su se bavili pitanjem upravnog postupka u evropskom  upravnom pravu i postojanje nužne potrebe što hitnijeg prilagođavanja upravnih postupaka u članicama EU ali i članicama Vijeća Evrope, a radi harmonizacije evropskog prava i primjena odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Konstatovano je da još uvijek traje proces usklađivanja hrvatskog ali i francuskog javnog prava sa evropskim javnim pravom. Apostrofirano je i pitanje upravno-sudske zaštite stranaka. U tom kontekstu naglašena je potreba edukacije i specijalizacije sudija koji rješavaju upravne sporove iz oblasti javne uprave. Posebno je naglašeno i diskutovano stanje neusklađenosti pravnih propisa država sa evropskim vrijednostima, standardima i procedurama ali i veliki raskorak u primjeni evropskog javnog prava u svakodnevnom životu građana i privrednika.

Korisna su bila izlaganja predstavnika iz Državnog savjeta Republike Francuske u aspektima: učinkovitosti javne uprave, kvaliteta usluga,digitalizacije, racionalizacije, profesionalizacije,e-usluga, ljudskih prava i uopšte vladavine prava.

Rezultat ovog simpozija je uspostava kontakata sa francuskim i hrvatskim učesnicima te iskazana spremnost da se određeni vidovi konkretne saradnje uspostave i sa državom Bosnom i Hercegovinom, odnosno Uredom koordinatora za reformu javne uprave.

Simpozij su organizirali Univerzitet u Splitu, Pravni fakultet u Splitu, Univerzitet Panthéon Assas, Pariz II, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman, uz podršku Ustavnog suda RH, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita i pokroviteljstvo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.