Svjesne važnosti provedbe reforme javne uprave koja kroz novi Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. uključuje i mjere koje se odnose na principe proaktivne transparentnosti, kao i opredjeljenja Vijeća ministara BiH za ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije – Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji po nalogu njemačke Vlade u BiH implementira GIZ, organizuju konferenciju “Proaktivna transparentnost i javna uprava u BiH — jučer, danas, sutra”, kojom će obilježiti Međunarodni dan slobode pristupa informacijama — 28. septembar, a koja će se održati u utorak, 01.10.2019. sa početkom u 10:00 sati u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža – Sarajevo.

Svi prisutni učesnici u okviru ove konferencije dobiće priliku da čuju i vide iskustva uvaženih predstavnika relevatnih institucija iz regiona, ali i da saznaju aktuelnosti vezane za slobodu pristupa informacijama i proaktivnu transparenost iz ugla institucija Bosne i Hercegovine, kao i predstavnika organizacija civilnog društva u BiH.