Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema Polugodišnji izvještaj o napretku provođenja mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave koji će biti upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Institucije su u obavezi da do 1. jula ove godine dostave Uredu koordinatora podatke o provedbi mjera iz RAP.

U posljednjem, Godišnjem izvještaju o praćenju provedbe RAP 1 konstatovano je da su institucije uprave na sva četiri upravna nivoa (BiH, RS, FBiH i Brčko distrikt BiH) u prosjeku ostvarile 61 posto napretka u provedbi mjera iz šest reformskih oblasti: Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, javne finansije, Upravni postupci i upravne usluge, Upravljanje ljudskim potencijalima, Institucionalna komunikacija i E-uprava.