Канцеларија координатора за реформу јавне управе припрема Полугодишњи извјештај о напретку провођења мјера из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе који ће бити упућен Савјету министара БиХ на разматрање.

Институције су у обавези да до 1. јула ове године  доставе Канцеларији  координатора податке о проведби мјера из РАП.

У посљедњем, Годишњем извјештају о праћењу проведбе РАП 1 констатовано је да су институције управе на сва четири управна нивоа (БиХ, РС, ФБиХ и Брчко дистрикт БиХ) у просјеку оствариле 61 посто напретка у проведби мјера из шест реформских области: Стратешко планирање, координација и израда политика, јавне финансије, Управни поступци и управне услуге, Управљање људским потенцијалима, Институционална комуникација и Е-управа.