Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 08.06.2015. godine, s početkom u 11 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 45. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.04.2015. godine

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01. – 31.03.2015. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

3.    Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

4.    Prijedlog Smjernica za formiranje i rad komisija za nabavke za provođenje postupaka javnih nabavki finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave

5.    Projektni zadatak „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

6.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

7.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

9.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

10.    Razno.