Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у понедељак, 08.06.2015. године, с почетком у 11 часова, у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

Дневни ред:

1.    Верификација Записника с 45. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 02.04.2015. године

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01. – 31.03.2015. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда

3.    Пословник о измјени Пословника о раду Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

4.    Приједлог Смјерница за формирање и рад комисија за набавке за провођење поступака јавних набавки финансираних из Фонда за реформу јавне управе

5.    Пројектни задатак „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

6.    Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

7.    Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

8.    Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

9.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

10.    Разно.