Radionica o korištenju okvira kompetencija u procesu zapošljavanja i razvoju karijere u državnoj službi, u okviru implementacije projekta “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe“ održana je u hotelu Grand u Neumu 9. i 10. juna 2015.

Cilj radionice bio je da se predstavi nacrt Priručnika za primjenu okvira kompetencija u procesu provođenja konkursnih procedura u državnoj službi BiH kao i da se predstavi koncept razvoja karijere. Ujedno je predstavljeni program obuka izgradnje kapaciteta u obasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Učesnici radionice saglasni su da je u narednom periodu potrebno raditi na uvođenju okvira kompetencija u sistem državne službe u BiH na ujednačen način, posebno u proces zapošljavanja, kroz donošenje propisa. Potrebno je razmotriti načine pilotiranja okvira kompetencija prije nego što okvir bude uveden u pravni sistem.  Dogovoreno je da će se, kao i do sada,obuke u oblastima u kojima postoji pravni okvir koji nije potrebno značajno mijenjati, kao što su na pr. Rukovođenje, ULJP u savremenoj javnoj upravi, Integritet i dobro upravljanje, provesti prije obuka koje su vezane za glavne komponente i rezultate projekta (analiza radnih mjesta i analitička procjena, uvođenje okvira kompetencija i sl), a koje će biti provedene, po pravilu, nakon uvođenja novog pravnog okvira u ovim oblastima.  

Na radionici su učestvovali predstavnici ADS BiH, ADS FBiH, ADU RS, Pododjela za ljudske resurse Brčko distrikta BiH te predstavnici nekih od pilot institucija u okviru projekta.