Nakon održane druge faze ToT-a(Training of trainers) odnosno obuka predavača koja je održana u Konjicu u periodu od 11-16. maja 2015 tokom koje je 13 polaznika dobilo znanja u oblastima pripreme obuka, efikasnoj komunikaciji, sprovođenju obuke, stilovima učenja, različitim metodama prenošenja znanja, potrebnim kompetencijama uspješnog predavača, javnom nastupu, vještinama prezentacije, EU HRM projekt organizuje i treću fazu ToT-a koja će biti realizovana u periodu od 23-26. juna 2015. u Banji Vrućici, Teslić.

Treća faza ToT-a imaće za cilj učvrščenje znanja i razmjenu iskustva dobijenih praktičnim radom u periodu između 1. i 2. djela ToT-a. Učesnici će u ova četiri dana sa trenerima proći sljedeće sadržaje: vizualizacija, davanje i primanje feedbacka, efikasno upravljanje grupom, različite metode treninga, facilitaciju. A za završetak se od njih očekuje da naprave demonstraciju nastupa i vježbi.

Krajnji rezultat ToT programa je da trinaest obučenih predavača, koliko će učestvovati na obuci, uz postojeću bazu, predstavljaju dobru osnovu za stvaranje profesionalnog okruženja potrebnog za održavanje kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u državnoj službi.