Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH“ na kojem je usvojen početni izvještaj projekta, održan je jučer.

Projekat se implementira sredstvima IPA-e, a glavna njegova svrha je poboljšanje kapaciteta javne uprave za postizanje bolje administracije sposobne da implementira zahtjeve EU integracija u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Glavne projektne aktivnosti su: usaglašavanje politike i pravnog okvira za državnu službu na svim administrativnim nivoima s SIGMA Principima javne uprave i ciljevima Strateškog okvira za reformu javne uprave, daljnji razvoj i podrška u primjeni ljudskih resursa i postupaka za ključne funkcije za osiguranje koherentnog i profesionalnog sistema državne službe na različitim nivoima uprave, poboljšanje kapaciteta za razvoj i efikasno upravljanje ljudskim resursima u skladu s novim politikama i procedurama na svim administrativnim nivoima i povećanje općih upravljačkih kapaciteta na svim upravljačkim pozicijama/ funkcijama u državnoj službi.

Korisnici su projekta su: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu FBiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Agencija za državnu upravu RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Pododjeljenje za ljudske resurse BD.  Predstavnici ovih institucija zajedno sa predstavnicima Delegacije EU-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave su članovi Upravnog odbora projekta.

Projekat provodi firma NIRAS SR doo, a implementacija traje od  januara 2020. do februara 2022.