U skladu sa stavom 7. tačka 41. Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave je izradila Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu.

Opšti cilj Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu je izvještavanja prema Upravnom odboru Fonda i domaćim vlastima gdje se daje pregled projektnih aktivnosti za projekte koji se finansiraju iz Fonda, pregled uplata sredstava u Fond, raspored uplaćenih sredstava po projektima, pregled programa posebne namjene, pregled projekata koje je odobrio Upravni odbor Fonda za finansiranje iz sredstava Fonda, kao i finansijsko obrazloženje.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 30.04. do 15.05.2020.godine. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem web aplikacije https://ekonsultacije.gov.ba/.

Godisnji finansijski izvjestaj FRJU za 2019.

Izjava o svrsi donošenje Godišnjeg finansijskog izvještaja FRJU za 2019.