У складу са ставом 7. тачка 41. Меморандума о разумијевању за успоставу Фонда за реформу јавне управе Канцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2019. годину.

Општи циљ Годишњег финансијског извјештаја Фонда за реформу јавне управе за 2019. годину је извјештавања према Управном одбору Фонда и домаћим властима гдје се даје преглед пројектних активности за пројекте који се финансирају из Фонда, преглед уплата средстава у Фонд, распоред уплаћених средстава по пројектима, преглед програма посебне намјене, преглед пројеката које је одобрио Управни одбор Фонда за финансирање из средстава Фонда, као и финансијско образложење.

Процес јавних консултација отворен је од 30.04. до 15.05.2020.године. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем web апликације https://ekonsultacije.gov.ba.

Годишњи финансијски извјештај ФРЈУ за 2019.

Изјава о сврси доношење Годишњег финансијског извјештаја ФРЈУ за 2019.