Republika Srpska i dalje je bez odgovora kada će usvojiti Strateški okvir za reformu javne uprave koji su još prije godinu i po usvojili Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH. Potvrdio je to na jučerašnjem sastanku koordinatora za reformu javne uprave Nikola Knežević, koordinator iz Republike Srpske.

On je naglasio da je trenutno prioritet u Republici Srpskoj sprječavanje pandemije u vezi sa COVID 19 te da republički organi rade sa ogračenim kapacitetima.  Također je dodao da će u narednih nekoliko dana Uredu koordinatora za reformu javne uprave biti dostavljeno pisano izjašnjenje predstavnika Republike Srpske o daljem funkcionisanju Fonda za reformu javne uprave. Inače, Fond za reformu javne uprave već duže vrijeme nije operativan.

Na sastanku je konstatovano da su predstavnici tematskih radnih grupa u proteklom periodu dali svoj doprinos na finaliziranju Akcionog plana za reformu javne uprave te da je na ovaj dokument komentare dala i organizacija SIGMA.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave naglasio je da će biti potreban još jedan, finalni, krug konsultacija sa predstavnicima tematskih radnih grupa.

Enver Išerić, koordinator za reformu javne uprave Federacije BiH rekao je da BiH kasni sa ovim procesom te da je potrebno što prije vladama u BiH i Vijeću ministara BiH poslati Akcioni plan na usvajanje.

Vesna Mišević, koordinatorica iz Brčko distrikta BiH istakla je da i Vlada Brčko distrikta BiH radi sa ograničenim kapacitetima te podržala ideju da se još jednom obave konsultacije sa predstavnicima tematskih radnih grupa o Akcionom planu.

Sastanku je prisustvovao i Krasimir Nikolov, šef Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH koji je izrazio nadu da će službenici koji su članovi tematskih grupa za reformu javne uprave, bez obzira na kriznu situaciju, dovršiti započeti posao na izradi Akcionog plana.

Učesnici sastanka su informisani da je novi sastanak Specijalne radne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH planiran 8. jula 2020. godine.

Online sastanku su pored koordinatora za reformu javne uprave sa nivoa BiH, BDBiH, FBiH i RS te  predstavnika Delegacije Europske unije u BiH prisustvovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave te predstavnici tima tehničke podrške „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina”.