Reforma javne uprave, iskustva i prakse, naročito u oblasti bolje regulative, uklanjanja administratvinih barijera i e-uprave u zemljama Balkana u fokusu su interesovanja predstavnika Udruženja eksperata u Uredu premijera Republike Turske koji od 05. – do 06. og novembra borave u posjeti našoj zemlji, a domaćin im Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Udruženje eksperata u Uredu premijera Republike Turske, koje okuplja 200 stručnjaka iz različitih oblasti, implementira projekat čiji je cilj  razmjena iskustava  sa zemljama Balkana na polju  uspostavljanja efikasnije i produktivnije javne administracije. Sa predstavnicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave  na danas  održanom  sastanku  su razmjenili iskustva, te se interesovali o procesu reforme javne uprave u našoj zemlji.

Predstavnici Ureda koordinatora upoznali su eksperte iz Turske sa okvirom i strukturama  za provedbu reforme,  te predstavili dosadašnje rezultate reforme, s posebnim akcentom na implementaciju projekata koji se finansiraju   iz sredstava Fonda za reformu javne uprave.

Predstavnici turske delegacije sa kolegama iz Sarajeva razmjenili su iskustva o najboljim praksama implementacije e-vlade putem kojih se obezbjeđuju usluge u oblasti pravosuđa, poslovanja, obrazovanja, komunikacije, turskom pravnom sistemu i regulatornim politikama, procjeni uticaja propisa,  razvojem on-line informatičkih sistema za zakonodavstvo, kao i o praksi administrativnih pojednostavljenja.

Kako su predstavnici turske delegacije iskazali interes da se susretnu sa predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora, današnjem sastanku prisustvovale su i predstavnice Centra za istraživačko novinarstvo i Transparency International. Pored Ureda koordinatora, turska delegacija se danas susrela i sa predstavnicima Fakulteta za javnu upravu, dok će sutra biti u posjeti Gradskoj upravi Grada Sarajeva.  

U sklopu projekta koji implementira Udruženje eksperata u Uredu premijera Republike Turske, a finansira Fond za promociju Turske, planirana je izgradnja  on line platforme u cilju razmjene iskustava i ideja stručnjaka iz oblasti javne uprave iz zemalja Balkana.