Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 18.11.2013. godine u Sarajevu u zgradi Vlade FBiH, ul. Alipašina 41, s početkom u  12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima (06.03.2013.god);

2.    Razmatranje i usvajanje dorađenog Projektnog zadatka „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“ (SPPD);

3.    Analiza  stanja u reformskoj oblasti i  provedba mjera  iz RAP1 u prvoj polovini 2013. godine;

4.    Razno.