Састанак НТ за област Развој капацитета за креирање политика и координацију бит ће одржан у понедјељак 18.11.2013. године у Сарајеву у згради Владе ФБиХ, ул. Алипашина 41, с почетком у  12:00 сати.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима (06.03.2013.год);

2.    Разматрање и усвајање дорађеног Пројектног задатка „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II“ (СППД);

3.    Анализа  стања у реформској области и  проведба мјера  из РАП1 у првој половини 2013. године;

4.    Разно.