Danas je u Sarajevu svečano obilježen završetak prve faze Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime Vlade SR Njemačke u BiH provodi njemački GIZ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Program jačanja javnih institucija za cilj ima da odabrane javne institucije u BiH pružaju bolje usluge građanima i poslovnom sektoru, a što je u skladu sa Strategijom reforme javne uprave i njenim Revidiranim akcionim planom 1. U Program su pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave uključene sljedeće institucije na nivou BiH: Agencija za statistiku, Agencija za javne nabavke, Centralna banka, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencija za državnu službu, Direkcija za evropske integracije, Ured za razmatranje žalbi i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Obraćujući se prisutnima dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan, istaknula je važnost programa za njemačku razvojnu saradnju, naglašavajući: „Njemačka je uvijek bila veoma predana razvoju BiH kao prosperitetnog društva sa jakim i efikasnim institucijama koje služe društvenoj zajednici. Takve institucije ne samo da su bitne za ekonomski, politički i društveni razvoj zemlje već su i ključne za uspješan proces pristupanja EU.“

Koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac izjavila je da je ovaj program zasnovan na konceptu saradnje i sinergije između javnih institucija te da je kao takav u potpunosti u skladu sa ciljevima reforme javne uprave.

„Jačanje kapaciteta korisničkih institucija u daljoj implementaciji će biti značajna podrška modernizaciji rada, a što je od iznimne važnosti  u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji. Kroz ovaj program Ured koordinatora za reformu javne uprave uspio je da unaprijedi vlastite kapacitete u segmentima strateškog planiranja, upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave, monitoringa i evaluacije te komunikacija“, izjavila je Borovac i dodala da će se u sljedećoj fazi programa nastaviti rad na ovim ali i drugim oblastima razvoja, poput upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

Rukovodilac programa Reinhard Lüke ovom je prilikom govorio o visokom nivou ostvarene saradnje među uključenim institucijama i o samom toku provedbe programa tokom protekle tri i po godine. Lüke je istaknuo neke od dosad ostvarenih rezultata programa, između ostalog, razvoj modula za elektronsko učenje u Direkciji za evropske integracije i uspostava online registra ponuđača i ugovornih organa u Agenciji za javne nabavke.

Ovom događaju su prisustvovale predstavnice i predstavnici svih devet uključenih institucija, predstavnici Ambasade SR Njemačke u BiH, Švedske razvojne agencije Sida te drugih organizacija.

Za više informacija o Programu jačanja javnih institucija u BiH posjetite:www.spi.ba.