U sjedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu danas je održana konferencija na najvišem nivou o reformi javne uprave u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji pod nazivom: “Načela javne uprave”, a koje je razvila SIGMA. U radu konferencije učestvovala je i delegacija Bosne i Hercegovine: Darko Kasap, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, Davor Bunoza, ministar pravde BiH te Ivana Zovko – Planinić, predstojnica ureda ministra pravde.

Cilj konferencije bio je ažurirati Načela reforme javne uprave za 2023. godinu, te razmijeniti iskustva i mišljenja kako ta načela mogu ojačati nacionalne reforme javne uprave svake pojedine zemlje. Konferencija je otvorila i raspravu o važnosti reforme javne uprave za postizanje ciljeva sektorske politike koji čine ključni dio agende proširenja Evropske unije.

Konferenciju su otvorili Mathias Cormann, generalni tajnik OECD-a i Oliver Varhelyi, evropski komesar za proširenje, a uz ministre  i druge visoko pozicionirane predstavnike administracije zemalja Zapadnog Balkana, u radu konferencije učestvovali su i predstavnici: Evropske komisije, međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija.

Ministar Bunoza prezentovao je rezultate koje je naša zemlja ostvarila u reformi javne uprave do sada, dok je zamjenik koordinatora govorio o planovima za budućnost javne uprave u BiH.

Ministar Bunoza u svom je izlaganju istaknuo kako reforma javne uprave predstavlja veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu jer je, zbog specifične ustavne strukture, nužno harmonizirati propise i postupanja na državnoj, entitetskim, te na kantonalnim nivoima u Federaciji BiH.

Naglasio je kako je na državnom nivou nedavno usvojen Zakon o slobodi pristupa informacijama kojim se povećava stepen transparentnosti i otvorenosti javne uprave, te kojim je institucijama naložena proaktivna objava informacija. Kazao je i to kako bi do kraja godine na državnom nivou trebale biti usvojene Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi koji je također usklađen s evropskim zahtjevima reforme javne uprave. Zamjenik koordinatora Kasap kao prioritetne zadaće i planove za budućnost naveo je depolitizovanje javne uprave, zadržavanje kvalitetne radne snage, te digitalizaciju javne uprave kao i donošenje novih propisa u skladu s preporukama EU, čime će građanima biti omogućeno lakše ostvarivanje njihovih prava.

SIGMA će 2024.godine u zemljama Zapadnog Balkana uradi mjerenja po novim principima koja su danas prezentovana u Parizu , a ona će biti osnov za dalje unapređivanje javne uprave u BiH.