“Od svih 49 organa uprave koji su bili obuhvaćeni istraživanjem za 2022. godinu, a generalno i od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave sa 84,81% ima najbolji rezultat kada je u pitanju otvorenost i transparentnost u Bosni i Hercegovini, a pored toga, ova institucija je treća najotvorenija institucija u regiji”, pokazalo je, između ostalog, istraživanje otvorenosti i transparentnosti izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini

Nalazi istraživanja transparentnosti i otvorenosti izvršne vlasti u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji te istraživanje za zakonodavnu vlast, koje je pored ovih zemalja obuhvatilo i Hrvatsku i Sloveniju, bit će predstavljenji na Regionalnoj konferenciji o otvorenosti i transparetnosti izvršne vlasti u regionu Zapadnog Balkana, koju NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore organizuje bit će održana 17. novembra u Podgorici.

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema građanima/kama i društvu na osnovu četiri principa – transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost – unutar kojih se nalaze indikatori koji mjere dostupnost dokumenata na zvaničnim web stranicama institucija, kao i format u kojem su ti dokumenti objavljeni. Transparentnost i otvorenost su među osnovnim preduslovima kvalitetne izvršne vlasti. Politike transparentnosti su prošle nekoliko faza razvoja shodno potrebama i zahtjevima društva, i postajale dio agendi vlasti na Zapadnom Balkanu. Danas su zahtjevi za većom transparentnošću i otvorenošću sastavni dio reformi koje zemlje u regionu sprovode na svom putu ka Evropskoj uniji (EU) kao i kroz angažman u drugim međunarodnim inicijativama.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja za 2022/2023. godinu te će biti razgovarano sa predstavnicima institucija i civilnog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana o dobrim praksama i izazovima za uspostavljanje otvorenog sistema.

Konferenciju će otvoriti zamjenik premijera – potpredsjednik Vlade Crne Gore za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i spoljne poslove Aleksa Bečić i izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica. Konferencija će okupiti relevantne stručnjake, predstavnike institucija iz regiona i Crne Gore, međunarodne i akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva.

Konferencija, kojoj će prisustvovati i predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave, dio je projekta koji NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore sprovodi u partnerstvu sa U.G. Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Metamorfozis fondacijom iz Sjeverne Makedonije i Partnerima za demokratske promjene Srbija, a uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju.

Dokumenti:

Otvorenost izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini

Otvorenost zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini