Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Analiza stanja u reformskoj oblasti IK – provedba mjera iz RAP1;

3. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU

4. Razno

biće održan u petak, 30.03.2012. godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, ulica Vrazova 9, sa početkom u  13:00 sati.

Tema sastanka je analiza stanja u reformskoj oblasti i nadzor implementacije reforme javne uprave. Predviđeno je da sastanku prisustvuju članovi i zamjenici članova Nadzornog tima, kao i koordinatori za reformu javne uprave sa svih nivoa vlasti.

Materijale za ovaj sastanak registrovani korisnici mogu preuzeti ovdje.