Dnevni avaz: U organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH jučer je u Domu Oružanih snaga BiH započeo trodnevni 5. strateški političko-vojni seminar koji za cilj ima jačanje svijesti o korupciji i unapređenje interresorne saradnje u procesu ostvarivanja Strategije za borbu protiv korupcije u BiH.