Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Vlada  Federacije BiH moraju brže provoditi reformu javne uprave, odnosno reformisati svoje sekretarijate, jedan je od zaključaka sjednice Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju održane danas u Sarajevu, a kojom je predsjedavala Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Aktivnosti koje se tiču reforme javne uprave u ovoj oblasti, poput usvajanja seta dokumenata za uspostavljanje normativnog okvira kako bi bili ojačani sekretarijari čekaju na usvajanje u vladama na sva četiri upravna nivoa u BiH.   

Ovaj tematski sastanak, između ostalog, posvećen je i analizi dosadašnje implementacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“. Cilj ovog projekta, koji se završava 20. jula ove godine je reforma vladinih generalnih sekretarijata.  Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Sudionici sastanka razgovarali su i o provedbi ostalih mjera iz Revidiranog akcionog pšlana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH iz oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

Sastanku su prisustvovali  pomoćnik generalnog sekretara Vijeća ministara BiH Karmelo Prlenda, u ime sekretara Vlade Brčko distrikta BiH Adnan Pašalić i Mara Kisić,  predstavnik sekretarijata Vlade RS Krsto Grujić, sekretar Vlade FBiH Edita Kalajdžić, koordinatorica za reformu javne uprave FBiH Mirsada Jahić te eksperti Edmund Miletić, Maja Barić i  Stojanče Mitovski.