Povodom 28. septembra,  Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške organizuje konferenciju "Informisan građanin – odgovorna Vlada".

Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je svim relevantnim međunarodnim dokumentima koji propisuju osnovna ljudska prava. Bez slobodnog pristupa informacijama nije moguće zamisliti odgovornu i demokratsku vladavinu, kao ni učešće građana u procesima donošenja odluka. U proteklih deset godina BiH i region zapadnog Balkana prešli su dug put u implementaciji prava na pristup informacijama. Nakon usvajanja zakonskog okvira i definisanja pravnih mehanizama za pristup informacijama, još uvijek postoje značajni izazovi u ostvarivanju ovog prava.

U tom smislu, konferencija će poslužiti kao prilika za sumiranje trenutnog stanja kada je u pitanju primjena prava na pristup informacijama  i učešće građana u donošenju odluka u zemlji i regionu, te ponuditi odgovarajuće preporuke na bazi dosadašnjih iskustava državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija.

Konferencija će se sastojati iz dva panela  – prvi se odnosi na trenutno stanje u primjeni legislative o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, a drugi na pitanja otvorene vlade i učešća građana u procesu donošenja odluka. 

Konferencija će se održati u četvrtak, 27.09.2012., u hotelu "Evropa" u Sarajevu, sa početkom u 10.00 časova i biće otvorena za predstavnike medija.

Više detalja na www.ti-bih.org