Поводом 28. септембра,  Међународног дана слободе приступа информацијама, Transparency International Босне и Херцеговине (ТИ БиХ) у сарадњи са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке организује конференцију "Информисан грађанин – одговорна Влада".

 

Право на доступност информација сматра се једним од основних људских права у свим демократским земљама и гарантовано је свим релевантним међународним документима који прописују основна људска права. Без слободног приступа информацијама није могуће замислити одговорну и демократску владавину, као ни учешће грађана у процесима доношења одлука. У протеклих десет година БиХ и регион западног Балкана прешли су дуг пут у имплементацији права на приступ информацијама. Након усвајања законског оквира и дефинисања правних механизама за приступ информацијама, још увијек постоје значајни изазови у остваривању овог права.

 

У том смислу, конференција ће послужити као прилика за сумирање тренутног стања када је у питању примјена права на приступ информацијама  и учешће грађана у доношењу одлука у земљи и региону, те понудити одговарајуће препоруке на бази досадашњих искустава државних институција, организација цивилног друштва и медија.

 

Конференција ће се састојати из два панела  – први се односи на тренутно стање у примјени легислативе о слободи приступа информацијама у БиХ и региону, а други на питања отворене владе и учешћа грађана у процесу доношења одлука.

 

Конференција ће се одржати у четвртак, 27.09.2012., у хотелу "Европа" у Сарајеву, са почетком у 10.00 часова и биће отворена за представнике медија.

 

Више детаља на www.ti-bih.org