U organizaciji projekta EU4PAR, koji finansira Evropska unija, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. juna na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana za njenu provedbu.

Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od preporuka Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH.

Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave BiH, Aleksandar Šuvak, koordinator za reformu javne uprave Vlade Republike Srpske te Davor Šolaja, koordinator za reformu javne uprave Vlade Brčko distrikta BiH dali su podršku ažuriranju dokumenata i naglasili važnost komunikacije procesa RJU u cilju bolje informisanosti građana BiH.

U dokumentu Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027. godine istaknuto je da je „potrebno intenzivirati komunikaciju s građanima kako bi se postigao visok nivo razumijevanja i prihvaćanja procesa i promjena koje reforma javne uprave donosi.  Razmjena informacija između vlada i građana i uključenost građana ključni su za demokratsko upravljanje i instrumenti za bolje kreiranje politika.

Komunikacijska strategija za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH razvijena je na osnovu analiza komunikacijskog okruženja, uključujući istraživanje javnog mnijenja percepcije građana o RJU te drugih dostupnih istraživanja i analiza. Komunikacijska strategija za reformu javne uprave definira komunikacijske ciljeve, ciljne grupe, komunikacijske kanale, alate i poruke, monitoring i osiguranje finansijskih sredstava. Provedbu ove strategije prati akcioni plan sa konkretnim aktivnostima koje će implementirati zadužene institucije.

Radionica je okupila službenike koji se bave odnosima s javnošću: iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske (Danijel Radujković i Aleksandar Lozo), Ureda za informisanje Vlade Federacije BiH (Ognjen Blagojević), Službe za informisanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH (Aleksandar Obradović i Ines Kunovac) i Sektora za informisanje Vlade Brčko distrikta BiH (Marko Draganić i Adnan Murselović ) te Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vedrana Faladžić).

Radionicu su vodili ekspertica za komunikacije Aida Prljača te Edmond Miletić, voditelj projekta EU4PAR.