У организацији пројекта ЕУ4ПАР, који финансира Европска унија, а у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе 11. и 12. јуна на Козари је одржана дводневна радионица о ажурирању Комуникацијске стратегије за информисање јавности о процесу реформе јавне управе у БиХ и Акционог плана за њену проведбу.

Ажурирање ова два документа једна је од препорука Специјалне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ.

Дарко Касап, координатор за реформу јавне управе БиХ, Александар Шувак, координатор за реформу јавне управе Владе Републике Српске те Давор Шолаја, координатор за реформу јавне управе Владе Брчко дистрикта БиХ дали су подршку ажурирању докумената и нагласили важност комуникације процеса РЈУ у циљу боље информисаности грађана БиХ.

У документу Стратешки оквир за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини 2018-2027. године истакнуто је да је „потребно интензивирати комуникацију с грађанима како би се постигао висок ниво разумијевања и прихваћања процеса и промјена које реформа јавне управе доноси.  Размјена информација између влада и грађана и укљученост грађана кључни су за демократско управљање и инструменти за боље креирање политика.

Комуникацијска стратегија за информисање јавности о процесу реформе јавне управе у БиХ развијена је на основу анализа комуникацијског окружења, укључујући истраживање јавног мнијења перцепције грађана о РЈУ те других доступних истраживања и анализа. Комуникацијска стратегија за реформу јавне управе дефинира комуникацијске циљеве, циљне групе, комуникацијске канале, алате и поруке, мониторинг и обезбјеђење финансијских средстава. Проведбу ове стратегије прати акциони план са конкретним активностима које ће имплементирати задужене институције.

Радионица је окупила службенике који се баве односима с јавношћу: из Бироа за односе с јавношћу Владе Републике Српске (Данијел Радујковић и Александар Лозо), Канцеларије за информисање Владе Федерације БиХ (Огњен Благојевић), Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ (Александар Обрадовић и Инес Куновац) и Сектора за информисање Владе Брчко дистрикта БиХ (Марко Драганић и Аднан Мурселовић ) те Канцеларије координатора за реформу јавне управе (Ведрана Фалаџић).

Радионицу су водили експертица за комуникације Аида Прљача те Едмонд Милетић, водитељ пројекта ЕУ4ПАР.