Ured koordinatora za reformu javne uprave, a uz tehničku podršku projekta EU4PAR, organizirao je danas za predstavnike civilnog društva radionicu o revidiranju Akcionog plana za reformu javne uprave 2018. – 2027.

Koordinator za reformu javne uprave u BiH Darko Kasap otvorio je radionicu kazavši da je revidiranje Akcionog plana jedan od ključnih zahtjeva iz prošlogodišnjeg paketa proširenja i jedna od preporuka proistekla iz dijaloga Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, u okviru tijela za stabilizaciju i pridruživanje – Specijalne grupe za reformu javne uprave.

“Proces revidiranja podržalo je i političko tijelo za reformu javne uprave – Koordinacioni odbor, kojeg čine predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, te premijer entitetskih vlada i gradonačelnika Brčko distrikta BiH, zajedno sa resornim ministrima.

Kasap je dodao da “naša vodilja ostaju Principi javne uprave koje je pripremila SIGMA i u kojima možemo pronaći model kako treba izgledati buduća javna uprava Bosne i Hercegovine”.

IZ CCI-a su poručili da treba obratiti pažnju na revizorske izvještaje kojima se obuhvataju razne oblasti, a posebno oblast digitalizacije.

“Potrebno je voditi računa o zaštitih ličnih podataka, a posebno treba vidjeti potencijale i mogućnosti IPA i EU sredstava za realizaciju projekata iz oblasti digitalizacije”, kazali su predstavnici CCI-a.

Radionici su prisustvovali zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Miloš Golijanin, koordinator za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH Davor Šolaja, voditelj projektnog tima EU4PAR Edmond Miletić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima Federacije BiH Samir Kurtović, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Radenko Mirković, kao i predstavnici Centra za istraživačko novinarstvo.

Predstavnici civilnog društva i sindikata pozvani su da daju svoje prijedloge i komentare u toku pripreme revizije akcionog plana, a o kojima će naknadno, po finalizaciji dokumenta, biti provedene javne konsultacije.