Ured koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekat, u suradnji sa koordinatorima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, koji finansira Europska unija, 19. i 20. juna ove godine na Vlašiću organiziraju treću radionicu o izradi Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave.

Radionica se organizira za članove nadzornih timova u oblasti reforme javne uprave iz Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Brčko distrikta BiH i Vlade Republike Srpske.

Najavljena radionica bit će posvećena raspravi o otvorenim pitanjima, SIGMA komentarima na dokument te eventualnoj dopuni radne verzije Akcionog plana s novim aktivnostima. Očekivani rezultati rasprave omogućit će finaliziranje prvog nacrta Revidiranog Akcijskog plana.