Četvrti sastanak IPA višekorisničke radne grupe za javnu upravu u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), kojeg je organizirala Evropska komisija- Generalna direkcija za proširenje održan je Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 14. i 15. aprila ove godine.

Na sastanku je je prezentiran pregled dosadašnjih aktivnosti za svaku sektorsku radnu grupu, a nakon toga je predstavljen nacrt Sektorskog plana za period 2012-2013 (IPA Multi-Beneficiary Programming 2012-2013 – Sektor: Javna uprava, Plan za regionalnu suradnju i horizontalnu podršku za jačanje javne uprave zemalja kandidata i potencijalnih kandidata). Dodatno je predstavljen i plan rada za naredna dva mjeseca u toku kojih se trebaju napraviti nacrti projektnih prijedloga za tri višekorisnička projekta: „Strateško planiranje i budžetiranje“,  „Kvalitet javnih usluga“ u okviru ReSPA komponente i „Parlamentarna suradnja.

Cilj sastanka bila je priprema logičkog okvira za ove projekte. Za to su bile zadužene radne grupe koje su ranije određene i koje su u prethodna dva mjeseca imale tehničke sastanke kako bi identifikacirali potrebe koje su bile osnov za kreiranje zajedničkog projekta u okviru višekorisničke IPA-e. Za vrijeme rada u grupama napravljeni su prvi nacrti logičkih matrica. Finalni projektni prijedlog za svaki od projekata trebao bi biti završen u septembru 2011., dok se 2012. godine očekuje početak implementacije projekata.

Na ovom sastanku su, pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave u učestvovali i predstavnici Ministarstva financija i trezora BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Direkcije za evropske integracije kao učesnici iz BiH, te predstavnici Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Pomoć u radu radnih grupa pružili su konsultanti Delegacije Evropske unije.