Dnevne novine „San“, 13. 04. 2011.– Članovi UO Fonda za reformu javne uprave su na sjednici u Mostaru utvrdili Nacrt Memoranduma III za uspostavu Fonda za RJU kojim će se obezbijediti njihovo dalje učešće u finansiranju reforme.

Upravni odbor utvrdio je nacrt ovog memoranduma nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da uloži sredstva u Fond za reformu javne uprave i doprinese realizaciji obaveza iz reforme javne uprave, kao i nakon iskazane spremnosti švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju da nastavi ulagati u reformu javne uprave. Nacrtom Memoranduma predviđeno je da će Sida u naredne tri godine (2012., 2013. i 2014. godina) ukupno uložiti tri miliona eura u Fond i to po jedan milion na godišnjem nivou. U istom periodu će i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške donirati Fondu tri miliona eura.

Članovi UO Fonda za reformu javne uprave izrazili su zahvalnost donatorima za buduća ulaganja u Fond i kazali da će novac pomoći realizaciji revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, dokumentu kojim se reforma javne uprave usmjerava na provođenje konkretnih mjera od kojih će direktne koristi imati građani, poslovni subjekti i društvo u cjelini.